Deskundigenonderzoek


Wanneer er een verschil van mening is ten aanzien van de oorzaak van de schade kan een beroep gedaan worden op Kersten Experts. Zo worden wij, bij een geschil, regelmatig ingeschakeld via een Rechtsbijstandverzekeraar of voor een second opinion. In beginsel kan iedereen (particulier of zakelijk) een gebruik maken van de deskundigheid van Kersten Experts. Indien nodig zal Kersten Experts nader uit te voeren onderzoeken, met bijvoorbeeld specialistische apparatuur, kunnen begeleiden.