Privacy verklaring


PRIVACY- en COOKIE VERKLARING

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Kersten Experts bv streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van aan ons verstrekte expertiseopdrachten, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze opdrachtgevers over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden;
- om met u inhoudelijk te kunnen corresponderen over de expertiseopdracht die wij in behandeling hebben,
- om deze aan onze opdrachtgevers te kunnen doorgeven, zodat zij (indien van toepassing) voor de financiŽle afwikkeling kunnen zorgdragen,
- het voeren van informatieve correspondentie per telefoon, e-mail of per post.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan onze opdrachtgevers indien dat noodzakelijk is om onze expertise-opdracht uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, echter in ieder geval voor de duur van de door de Belastingdienst gestelde termijnen waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij werken alleen met beveiligde informatiesystemen die voldoen aan de laatste veiligheidsnormen.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u, voor zover de wettelijke regelgeving dat toestaat en het de uitvoering van onze expertise-opdracht niet in de weg staat, recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of aan een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens.

Heeft u een klacht?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Onze contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@kerstenexperts.nl.

April 2019