Contra expertise


Een tegenexpertise of contra-expertise kunnen wij voor u verrichten wanneer u, als verzekerde, het niet eens bent met de reeds eerder, door een ander expertisebureau of door uw verzekeraar, vastgestelde schadeoorzaak of schadesom.

Veel van de Nederlandse verzekeringspolissen voorzien in deze additionele kosten. Met andere woorden; de werkzaamheden van een contra-expert worden vaak deels of geheel door uw verzekeringsmaatschappij betaald. In sommige gevallen komen de kosten voor eigen rekening. Vraag bij uw verzekeraar daarom naar de mogelijkheden.