Conditiekeuring


Een conditiekeuring is een totale inspectie van een boot en wordt afgesloten met een taxatie. Deze keuring wordt meestal uitgevoerd rondom de voorgenomen aan of verkoop van een boot. Hierbij wordt de boot van boven tot onder geïnspecteerd en worden alle mogelijke gebreken, problemen, onderhoud en slijtage in kaart gebracht. Aan de hand van een conditiekeuring kan een rationele afweging gemaakt worden of de boot die u op het oog hebt of wilt verkopen voldoet aan uw eisen, wensen of verwachtingen.

De volgende zaken worden door ons beoordeeld:

- Onderwaterschip
- Romp
- Dek, kuip en opbouw
- Tuigage
- Romp binnenzijde
- Constructie
- Interieur
- Elektrische installatie
- Gasinstallatie
- Stuurinrichting
- Voortstuwingsinstallatie
- Proefvaart*
- Navigatie/apparatuur/inventaris

* optioneel

Aankoop:
Wij adviseren een conditiekeuring te laten uitvoeren vóórdat de koop is gesloten of ook maar contracten zijn getekend. Ook een koop onder voorbehoud van keuring raden wij af. De keuring brengt vaak gebreken of problemen aan het licht die in de onderhandelingen niet zijn meegewogen en de verkoper of makelaar is vaak niet genegen om de onderhandelingen opnieuw te gaan voeren. Vooraf keuren levert u alle informatie die u nodig hebt als tijdens de keuring mocht blijken dat de boot niet aan de verwachtingen voldoet kunt u zonder problemen uitkijken naar een ander schip.

Verkoop:
Als verkoper een boot laten keuren levert u een sterke positie in de onderhandelingen op omdat gegadigden onzekere factoren vaak in een lagere prijs verdisconteerd willen zien. Indien u de boot hebt laten keuren kan op basis van objectieve gegevens een reële prijs worden vastgesteld welke u ten allen tijde kunt onderbouwen met een degelijk rapport.