Wanneer tussen twee experts geen overeenstemming is over de oorzaak van de schade en/ of de herstelkosten, kan een Arbiter of een Derde deskundige worden aangesteld. Doorgaans wordt een Arbiter via de rechtbank benoemd en een Derde deskundige via de verzekering. De Arbiter (of Derde deskundige) doet na onderzoek een bindende uitspraak over ‘het probleem’. Het uitvoeren van een Arbitrage of een Derde deskundigenonderzoek is aan strikte regels onderworpen.

Voor de Arbiter (en de Derde deskundige) is integriteit en objectiviteit van levensbelang. Hier zijn wij ons dagelijks van bewust.